• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Partiju apvienības nosaukums tiek norādīts partiju apvienības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Partiju apvienību statūtus groza to statūtos noteiktajā kārtībā.  Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 12,81 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: