• lv
  • en

Partiju apvienības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Partiju apvienības nosaukums tiek norādīts partiju apvienības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Partiju apvienību statūtus groza to statūtos noteiktajā kārtībā.  Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana
  • 22,06 vai 26,06 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: