• lv
  • en

Partiju apvienības nosaukuma maiņa

3. Partiju apvienības sapulce

Partiju apvienības sapulci sasauc un lēmumus pieņem tās statūtos noteiktajā kārtībā.


Nosacījumi:

  • Sapulcē var lemt par atsevišķu statūtu punktu grozīšanu vai jaunas statūtu redakcijas apstiprināšanu