• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Partiju apvienību statūtus groza to statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 12,81 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: