• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības valdes sastāvā vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai biedri izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, partiju apvienības valdei ir jāsasauc biedru sapulci, lai veiktu izmaiņas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesībās. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Piesakot izmaiņas politisko partiju apvienības valdes sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par politisko partiju apvienības patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā.

 

Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 11,38 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: