• lv
  • en

Partiju apvienības valdes sastāvā vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai biedri izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, partiju apvienības valdei ir jāsasauc biedru sapulci, lai veiktu izmaiņas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesībās. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana
  • 20,63 vai 24,63 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: