• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības likvidācija 1.posms

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma P8 veidlapu paraksta valdes locekļi (ja likvidāciju veic valde) vai ieceltais likvidators (-i).


Papildus informācija:

  • pieteikumā par partijas apvienības darbības izbeigšanu norāda ziņas par likvidatora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu un pārstāvības tiesību veidu.
P8 veidlapa
24,8KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.