• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas likvidācija 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo partiju apvienības slēguma finanšu pārskatu un sadala atlikušo mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja likumā nav noteikts citādi

Pēc atlikušās partiju apvienības mantas sadales likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Mantu drīkst dalīt ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem no  paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 11,38 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

Pirms iesniedzat pieteikumu tiesību subjekta izslēgšanai no reģistra, pārliecinieties, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms partiju apvienības izslēgšanas no reģistra pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniegs atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, Uzņēmumu reģistrs atliks partijas izslēgšanu no reģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai.