• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskā partija

Politiskā partija (turpmāk – partija) ir organizācija, kas tiek izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.

  • Juridiskās personas statuss
  • Dibinātājiem var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi
  • Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200

Partijas katru gadu līdz 1.martam Uzņēmumu reģistrā (partiju reģistra iestādei) iesniedz partijas biedru reģistru.