• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Partijas dibinātāju pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas dibināšanu iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā.

Partija iegūst juridiskās personas statusu ar tās ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: