• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

8. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu P2 paraksta partijas dibinātāju pilnvaroti pārstāvji.


Pieteikumā norāda:

  • partijas nosaukumu;
  • partijas juridisko adresi;
  • partijas darbības mērķi;
  • partijas teritoriālo struktūrvienību (ja tādas ir) nosaukumu un adresi;
  • datumu, kad pieņemts lēmums par partijas dibināšanu;
  • valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi;
  • partijas darbības termiņu, ja partija dibināta uz laiku.
P2 veidlapa
169KB , DOC , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.