• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

3. Dibinātāju sapulces norises protokols

Dibinātāju sapulces norisi apliecina zvērināts notārs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā. Dibinātāju sapulces norises protokolu sagatavo zvērināts notārs.


Dokumentā jānorāda:

  • dibinātāju sapulcē piedalījušās personas un katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un vietu) un pilsonību atbilstoši personas uzrādītajai pasei vai personas apliecībai;
  • dibinātāju sapulces lēmumu par partijas dibināšanu, kurā norāda partijas nosaukumu, darbības mērķi, dibinātāju tiesības un pienākumus, ja dibinātāji par tiem ir vienojušies, visu dibinātāju pilnvarojumu vismaz diviem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu partiju reģistra iestādei un citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
  • par partijas dibināšanu nobalsojušo personu skaitu;
  • citus dibinātāju sapulcē pieņemtos lēmumus.