• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

7. Partijas dibinātāju saraksts

Partijas dibinātāju sarakstā jāietver ziņas par ne mazāk kā 200 partijas dibinātājiem.


Dokumentā norāda:

  • partijas nosaukumu;
  • dibinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un norādi uz pilsonību. Pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam, personas kodam un norādei par pilsonību jābūt Notariāta likumā noteiktajā kārtībā zvērināta notāra apliecināts attiecīgā dibinātāja paraksts.