• lv
  • en

Politiskās partijas darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Partijas darbības mērķis tiek noteikts partijas statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: