• lv
  • en

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Partijas nosaukums tiek norādīts partijas statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: