• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Partijas nosaukums tiek norādīts partijas statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: