• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

3. Biedru sapulce

Biedru sapulci sasauc partijas valde.


Nosacījumi:

  • biedru sapulci tiesīga sasaukt tikai lemttiesīga valde (lemjot par sapulces sasaukšanu valdes sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita);
  • ja valdei pilnvaru termiņš ir jau beidzies, biedru sapulci tiesīga sasaukt 1/10 biedru;
  • biedru sapulces darba kārtība, kurā ietverts jautājums par statūtu grozīšanu, biedriem jādara zināma vismaz 14 dienas pirms sapulces, ja statūtos nav noteikts garāks termiņš;
  • biedru sapulcē, kuras darba kārtībā ir jautājums par statūtu grozīšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums;
  • biedri var lemt par atsevišķu statūtu punktu grozīšanu vai jaunas statūtu redakcijas apstiprināšanu.