• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

2. Pārbaudi nosaukumu

Partijas nosaukums un simbolika nodrošina tās atpazīstamību. Nosaukumu partijai izvēlas tās dibinātāji, bet par tā grozīšanu turpmāk lemj biedri. 


Nosacījumi nosaukuma un simbolikas izvēlei:

 • nosaukuma saīsinājumam vai simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas (neatkarīgi no darbības turpināšanas) Partijas vai Partiju apvienības nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma vai simbolikas, kā arī biedrības vai nodibinājuma nosaukuma. (Agrāk reģistrētas Partijas nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kad Partijas reorganizējot apvieno vai pārveido par biedrību.);
 • partijas nosaukumu veido atbilstoši valsts valodas prasībām;
 • ir aizliegti nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem;
 • nosaukumā nedrīkst ietvert militāra formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
 • ir aizliegti nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību vai kura atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;
 • lietojami vienīgi latviešu alfabēta burti;
 • nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par partijas darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;
 • nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika", valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība";
 • simbolika nedrīkst sakrist ar valsts, pašvaldību vai to institūciju simboliku;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.