• lv
  • en

Politiskās partijas statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei (pārstāvju sapulcei, ja statūti paredz šādu kārtību) statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: