• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei (pārstāvju sapulcei, ja statūti paredz šādu kārtību) statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: