• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Tiesības grozīt partijas statūtus ir tikai biedru sapulcei (pārstāvju sapulcei, ja statūti paredz šādu kārtību) statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: