• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai biedri izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, partijas valdei ir jāsasauc biedru sapulci, lai veiktu izmaiņas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesībās. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja valdes loceklis pats ir atstājis amatu un partijas (partiju apvienības) valde nepiesaka izmaiņas partijas (partiju apvienības) valdes sastāvā, valdes loceklis tiesīgs pats pieteikt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

Piesakot izmaiņas politiskās partijas valdes sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par politiskās partijas patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: