• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesību maiņa

3. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapa P3 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu. Ja valdes loceklis pats atkāpies no amata, pieteikumu paraksta viņš pats vai valdes loceklis, kas paliek amatā (ņemot vērā pārstāvības tiesības un pievienojot valdes locekļa paziņojumu par amata atstāšanu). 


Papildus informācija:

  • Pieteikumā norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par partiju  tiek pieteiktas ierakstīšanai partiju reģistrā
P3 veidlapa
40,1KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.