• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas valdes sastāvā vai pārstāvības tiesību maiņa

2. Biedru sapulce

Biedru sapulci sasauc partijas valde.


Nosacījumi:

  • Biedru sapulci tiesīga sasaukt tikai lemttiesīga valde (lemjot par sapulces sasaukšanu valdes sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita)
  • Ja valdei pilnvaru termiņš ir jau beidzies, biedru sapulci tiesīga sasaukt 1/10 biedru
  • Biedru sapulces darba kārtība, kurā ietverts jautājums par statūtu grozīšanu, biedriem jādara zināma vismaz 14 dienas pirms sapulces, ja statūtos nav noteikts garāks termiņš
  • Biedru sapulcē, kuras darba kārtībā ir jautājums par statūtu grozīšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.
  • Biedri var lemt par atsevišķu statūtu punktu grozīšanu vai jaunas statūtu redakcijas apstiprināšanu