• lv
  • en

Politiskās partijas darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja partijas darbības izbeigšana paredzēta statūtos vai ja lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu pieņem biedru sapulce, biedri līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par partijas darbības turpināšanu vai reorganizāciju. Biedru sapulci sasauc persona (institūcija), kas veic likvidāciju.

Biedru sapulcē, kuras darba kārtībā ir jautājums par partijas darbības turpināšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.

Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Pieņemot lēmumu par partijas darbības turpināšanu, vienlaikus izveidojama valde un citas statūtos paredzētās institūcijas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: