• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas likvidācija 1.posms

1. Kopsavilkums

Partijas darbība izbeidzas ar partijas biedru sapulces lēmumu par partijas darbības izbeigšanu; uzsākot partijas bankrota procedūru; ja partijas biedru skaits samazinās un ir mazāks par 150 biedriem vai par citu statūtos noteiktu skaitu; izbeidzoties partijas statūtos noteiktajam termiņam, ja partija dibināta uz noteiktu laiku; ar tiesas nolēmumu; uz cita statūtos noteiktā pamata.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa P8
  • Biedru sapulces protokols ar lēmumu par partijas darbības izbeigšanu (ja partijas darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu)
  • Valdes lēmums (ja biedru skaits samazinās līdz 150 vai citam statūtos noteiktajam skaitam, vai ja beidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu partija bija dibināta)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Paziņojumu par partijas darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi