• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas pārveidošana par biedrību

5. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikumu paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Papildus informācija:

 • pieteikuma veidlapā P7 par partijas pārveidošanu par biedrību norāda pieteiktā ieraksta būtību un jaunizveidotās biedrības nosaukumu;
 • pieteikuma veidlapā B2 par jaunizveidotās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda: 

  • nosaukumu; 
  • juridisko adresi; 
  • mērķi, kā arī darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai, ja biedrība vai nodibinājums darbības jomu piesaka ierakstīšanai
  • datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu; 
  • valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu atsevišķi vai kopīgi; 
  •  darbības termiņu, ja biedrība vai nodibinājums dibināts uz laiku.;
 • obligāti biedrības darbības joma ierakstīšanai reģistrā jāpiesaka tikai darba devēju organizācijām, darba devēju organizāciju apvienībām un arodbiedrībām
P7 veidlapa
34KB , DOC , atjaunots
B2 veidlapa
70,2KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.