• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas pārveidošana par biedrību

4. Statūti

Statūtos nosaka biedrības darbības svarīgākos principus. Statūtus paraksta valde saskaņā ar biedrības statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • biedrības nosaukums;
 • biedrības mērķi;
 • biedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku;
 • biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi;
 • biedru tiesības un pienākumi;
 • kārtība kādā var noteikt biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina)
 • biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība;
 • izpildinstitūcijas nosaukums, skaitliskais sastāvs, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt biedrību kopā vai atsevišķi;
 • revīzijas institūcijas uzbūve, ievēlēšanas kārtība, kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība un pilnvaru termiņš vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtība un pilnvaru termiņš;
 • ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence;
 • personu ar īpašu statusu (biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un pienākumi, ja tādi ir paredzēti;
 • informāciju  par to, ka biedrība ir partijas tiesību un saistību pārņēmēja;
 • statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par biedrības biedru;
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • biedru nauda;
  • u.c. noteikumus.;
 • statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu.