• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reorganizācija pievienošana

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā partija (pievienojamā partija) nodod visu savu mantu citai partijai (iegūstošā partija). Pievienošanas gadījumā pievienojamā partija beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās partijas tiesības un saistības pāriet iegūstošajai partijai. Pievienojamās partijas biedri kļūst par iegūstošās partijas biedriem. Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai partijas.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katra reorganizācijā iesaistītā partija Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus par reorganizāciju.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: