• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reorganizācija pievienošana

2. Biedru sapulce

Biedru sapulci sasauc partijas valde.


 Nosacījumi:

  • biedru sapulci tiesīga sasaukt tikai lemttiesīga valde (lemjot par sapulces sasaukšanu valdes sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita);
  • ja valdei pilnvaru termiņš ir jau beidzies, biedru sapulci tiesīga sasaukt 1/10 biedru;
  • biedru sapulces darba kārtība, kurā ietverts jautājums par reorganizāciju, biedriem jādara zināma vismaz 14 dienas pirms sapulces, ja statūtos nav noteikts garāks termiņš;
  • lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem;
  • reorganizācijas līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katras reorganizācijas procesā iesaistītās partijas biedru sapulce.

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas, katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai partijai ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka partija ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju.