• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reorganizācija sadalīšana

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā partija (sadalāmā partija) nodod savu mantu vienai partijai vai vairākām citām partijām (iegūstošās partijas) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā sadalāmā partija nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) divām vai vairākām iegūstošajām partijām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā partija nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienai iegūstošajai partijai vai vairākām šādām partijām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā partija turpina pastāvēt. Iegūstošā partija var būt jau esoša vai jaundibināma partija. Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai partijas.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katrai reorganizācijā iesaistītajai partija Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus par reorganizāciju.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: