• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reorganizācija sadalīšana

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā partija (sadalāmā partija) nodod savu mantu vienai partijai vai vairākām citām partijām (iegūstošās partijas) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā sadalāmā partija nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) divām vai vairākām iegūstošajām partijām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā partija nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienai iegūstošajai partijai vai vairākām šādām partijām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā partija turpina pastāvēt. Iegūstošā partija var būt jau esoša vai jaundibināma partija. Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai partijas.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katrai reorganizācijā iesaistītajai partija Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus par reorganizāciju.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: