• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reorganizācija saplūšana

1. Kopsavilkums

Saplūšana ir process, kurā divas vai vairākas partijas (pievienojamās partijas) nodod visu savu mantu jaundibināmai partijai (iegūstošā partija). Pievienošanas gadījumā pievienojamā partija beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās partijas tiesības un saistības pāriet iegūstošajai partijai. Pievienojamās partijas biedri kļūst par iegūstošās partijas biedriem. Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai partijas.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katrai reorganizācijā iesaistītajai partija Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus par reorganizāciju.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa P5;
 • reorganizācijas līgums vai attiecīgi apliecināta kopija, ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas partijas;
 • biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par reorganizāciju;
 • iegūstošās partijas statūti;
 • iegūstošās partijas valdes locekļu saraksts;
 • partiju kopīga pieteikuma veidlapa P2 par jaundibināmās partijas ierakstīšanu reģistrā;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.