• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Diecēzes reģistrācija

1. Kopsavilkums

Attiecīgās konfesijas reliģiskā savienība (baznīca) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemot lēmumu par diecēzes izveidošanu.

Ar Diecēzes reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Diecēze iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: