• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Diecēzes reģistrācija

1. Kopsavilkums

Attiecīgās konfesijas reliģiskā savienība (baznīca) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemot lēmumu par diecēzes izveidošanu.

Ar Diecēzes reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Diecēze iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: