• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Diecēzes reģistrācija

1. Kopsavilkums

Attiecīgās konfesijas reliģiskā savienība (baznīca) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemot lēmumu par diecēzes izveidošanu.

Ar Diecēzes reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Diecēze iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • no 32,01 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa R1;
 • statūti (nolikums, satversme);
 • reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu ar informāciju par vadības sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt diecēzi (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)); pilnvaroto personu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par diecēzes reģistrāciju un tās statūtus (satversmi, nolikumu);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.