• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Diecēzes reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu R1 paraksta dibinātāja - Reliģiskās savienības (baznīcas) pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam lēmumā par diecēzes izveidošanu).


Pieteikumā norāda:

  • Nosaukumu
  • Tiesisko formu (diecēze)
  • Konfesionālo piederību
  • Darbības mērķi
  • Datumu, kad pieņemts lēmumu par dibināšanu
  • Darbības teritoriju
  • Juridisko adresi (vadības atrašanās vietu)
  • Vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju

Pirms Diecēzes  reģistrēšanas reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par draudzes  statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai Savienības darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

R1 veidlapa
48KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.