• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Draudzes reģistrācija

3. Dibināšanas sapulces protokols

Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces dalībnieks.


Dokumentā jānorāda:

  • lēmumu par draudzes nodibināšanu;
  • statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu;
  • vadības un revīzijas komisijas sastāvu (norāda ievēlēto personu vārdu, uzvārdu, personas kodu, (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsts un institūciju, kas dokumentu izdevusi), amata nosaukumu;
  • amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt draudzi (vārdu, uzvārdu, personas kodu, (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsts un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
  • pilnvaroto personu (personas vārdu, uzvārdu personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsts un institūciju, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par draudzes reģistrāciju un statūtus (satversmi, nolikumu).
Dibināšanas sapulces protokola paraugs
19,9KB , DOCX , izveidots