• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodaļas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Nodaļu var izveidot vismaz divas reliģiskās savienības (baznīcas) draudzes, ja šīs reliģiskās savienības (baznīcas) un draudžu statūtos (satversmē, nolikumā) tāda ir paredzēta.

Ar Nodaļas reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Nodaļa iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • no 32,01 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: