• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodaļas reģistrācija

3. Dibināšanas sapulces protokols

Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces dalībnieks.


Dokumentā jānorāda:

  • Lēmumu par nodaļas  nodibināšanu;
  • Statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu;
  • Vadības un revīzijas institūcijas sastāvu (norāda ievēlēto personu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), amata nosaukumu);
  • Amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt nodaļu (vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
  • Pilnvaroto personu (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par nodaļas reģistrāciju un tās statūtus (satversmi, nolikumu).
Dibinātāju saraksts
18,8KB , DOCX , atjaunots
Dibināšanas sapulces protokols
21,1KB , DOCX , izveidots