• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija

1. Kopsavilkums

Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, var izveidot reliģisko savienību (baznīcu).

Ar reliģiskās savienības reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reliģiskā savienība iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: