• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu R1 paraksta amatpersona, kura ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju savienību, vai dibinātāju pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas sapulces protokolā).


Pieteikumā norāda:

  • Nosaukumu
  • Tiesisko formu [reliģiskā savienība (baznīca)]
  • Konfesionālo piederību
  • Darbības mērķi
  • Datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu
  • Darbības teritoriju
  • Juridisko adresi (vadības atrašanās vietu)
  • Vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju

Pirms Savienības reģistrēšanas reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par draudzes statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai Savienības darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

R1 veidlapa
39,9KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.