• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija

3. Dibināšanas sapulces protokols

Dibināšanas sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.


Dokumentā jānorāda:

  • Lēmumu par reliģiskās savienības nodibināšanu
  • Statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu
  • Vadības un revīzijas komisijas sastāvu (norāda ievēlēto personu vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu)
  • Amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt draudzi (vārdu, uzvārdu, personas kodu)