• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir reliģiskās savienības (baznīcas) apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

  • Nosaukums nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas tiesisko formu, darbības mērķi un veidu
  • Reliģisko organizāciju nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti
  • Var izmantot ciparus
  • Atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes
  • Atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts
  • Nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.