• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas informācijā par draudzes piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai) diecēzei, nodaļai

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas (draudzes) piederība reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, ja tāda ir, tiek norādīta reliģiskās organizācijas (draudzes) statūtos (satversmē, nolikumā).

Piesakot ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā draudzes piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, pieteikumam pievieno attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadības iesniegumu, kurā tiek apliecinātas pieteikumā norādītās ziņas par draudzes piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai.

Ja draudze ierakstīšanai reģistrā piesaka izstāšanos no savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas, pieteikumam pievieno reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadības iesniegumu, kas apliecina, ka šī darbība atbilst reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa R1;
  • attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadības iesniegums, kurā tiek apliecinātas pieteikumā norādītās ziņas par draudzes piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai.