• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas vadības atrašanās vieta (juridiskā adrese) tiek norādīta reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā), līdz ar to mainot vadības atrašanās vietu (juridisko adresi), jāgroza attiecīgais statūtu (satversmes, nolikuma) punkts.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā piesaka ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa R3;
  • reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);
  • statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā;
  • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.

Ja adreses maiņa ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu, valsts nodeva par statūtu (nolikuma, satversmes) grozīšanu nav jāmaksā.

Sapulces protokola paraugs
19,1KB , DOCX , izveidots