• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas vadības atrašanās vieta (juridiskā adrese) tiek norādīta reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā), līdz ar to mainot vadības atrašanās vietu (juridisko adresi), jāgroza attiecīgais statūtu (satversmes, nolikuma) punkts.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā piesaka ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa R3;
  • reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);
  • statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā;
  • ja pakalpojumu portālā iesniegt nav iespējams, tad jāpievieno kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Ja adreses maiņa ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu, valsts nodeva par statūtu (nolikuma, satversmes) grozīšanu nav jāmaksā.

Sapulces protokola paraugs
19,1KB , DOCX , izveidots