• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas nosaukums tiek noteikts statūtos (satversmē, nolikumā), līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu (satversmes, nolikuma) punkts.

Grozījumus statūtos (nolikumā, satversmē) reliģiskā organizācija pieņem reliģiskās organizācijas statūtos (nolikumā, satversmē) noteiktajā kārtībā.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • no 12,81 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa R3;
 • reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);
 • statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
Sapulces protokola paraugs
19,1KB , DOCX , izveidots