• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskā organizācijas darbības atjaunošana

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu R5 paraksta reliģiskās organizācijas amatpersona, kura tiesīga pārstāvēt reliģisko organizāciju, vai tam pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam lēmumā par darbības turpināšanu.


Papildus informācija:

  • Pieteikumā par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu norāda ieteiktā ieraksta būtību
R5 veidlapa
27,1KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.