• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskā organizācijas likvidācija vienā posmā

1. Kopsavilkums

Reliģiskā organizācija izbeidz darbību ar reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu; ja reliģiskajā savienībā (baznīcā) apvienoto draudžu skaits kļuvis mazāks par šā 10 draudzēm un gada laikā nav palielināts līdz šim skaitam; ar tiesas nolēmumu (pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors); uz cita likumā vai statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā pamata.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa R6;
  • reliģiskās organizācijas statūtos (nolikumā, satversmē) pieņemto lēmumu par darbības izbeigšanu.
Sapulces protokola paraugs
19,2KB , DOCX , izveidots