• lv
  • en

Reliģiskās organizācijas iestāde

Reģistrētās reliģiskās organizācijas savos statūtos paredzēto reliģiskās darbības mērķu sasniegšanai var veidot iestādes, kurām nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura:

  • garīgā personāla mācību iestādes,
  • klosterus,
  • misijas,
  • diakonijas iestādes
  • un tamlīdzīgas iestādes

Reliģiskās organizācijas iestādi tiesīga dibināt reliģisko organizāciju savienība (baznīca) vai diecēze