• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu R1 paraksta dibinātāja - Reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam lēmumā par reliģiskās organizācijas iestādes izveidošanu).  


Papildus informācija:

  • pirms reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrēšanas reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.
R1 veidlapa
48KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.