• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācija

5. Pārbaudi adresi

Reliģiskās organizācijas iestādes juridiskā adrese (atrašanās vieta) ir adrese, kura ierakstīta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Reliģiskās organizācijas iestādei juridiskajā (atrašanās vietas) adresē ir jābūt sasniedzamai.


 Nosacījumi juridiskas adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.