• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācija

3. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta reliģiskās organizācijas iestādes pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam lēmumā par reliģiskās organizācijas iestādes dibināšanu).


Dokumentā jānorāda:

  • nosaukumu;
  • mērķi un uzdevumus;
  • iestādes struktūra, vadības un revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtība;
  • citus iekšējās dzīves jautājumus, ja tādus vēlas norādīt statūtos.