• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu pirmspārbaude

4. Saņem pakalpojumu

Iesniegumu, pieteikuma un tam pievienojamo dokumentu projektus var iesniegt dibinātāji, valde, biedri vai jebkura cita persona.


Elektroniski parakstītus e-adresē vai e-pastā

    • Tiek pieņemti arī dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu
    • Jāpievieno informācija par pakalpojuma apmaksu
  • Norādām, ka e-adrese ir drošāks saziņas kanāls starp privātpersonu un valsti
Kā iesniegt dokumentus e-pastā?
Kā izveidot e-adresi?