• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas iestādes vadības atrašanās vieta (juridiskā adrese) tiek norādīta reliģiskās organizācijas iestādes statūtos (satversmē, nolikumā), līdz ar to mainot vadības atrašanās vietu (juridisko adresi), jāgroza attiecīgais statūtu (satversmes, nolikuma) punkts.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā piesaka ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • no 0 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa R3;
 • reliģiskās organizācijas iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);
 • statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Ja adreses maiņa ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu, valsts nodeva par statūtu (nolikuma, satversmes) grozīšanu nav jāmaksā.

Sapulces protokola paraugs
19,4KB , DOCX , izveidots