• lv
 • en

Reliģiskās organizācijas iestādes nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas iestādes nosaukums tiek noteikts statūtos (satversmē, nolikumā), līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu (satversmes, nolikuma) punkts.

Grozījumus statūtos (nolikumā, satversmē) reliģiskās organizācijas iestāde pieņem reliģiskās organizācijas iestādes statūtos (nolikumā, satversmē) noteiktajā kārtībā.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 • 7 dienas
  Izskatīšana
 • 12,81 līdz 18,23 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa R3
 • Reliģiskās organizācijas iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);
 • Statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu